Lưu trữ thẻ: cấu hình Windows 11

Cài cấu hình Win 11 tối thiểu cần biết cho máy cấu hình thấp

Windows 11 cần có cấu hình nào? Việc nâng cấp lên hệ điều hành Windows...