Microsoft Teams

Có sẵn: 0 sản phẩm

(5 đánh giá của khách hàng)

299.000 

Nhận tài khoản trong 1 phút

Tài khoản dùng Microsoft Teams dùng không giới hạn, dùng được bộ Office 365 và 5Tb OneDrive.(dùng được trên iPhone, iPad, Windows, Macbook)

  • Dùng được 5 thiết bị
  • 24h liên tục
  • 5TB lưu trữ

Hết hàng