Lưu trữ thẻ: Quay màn hình

Cách quay video màn hình không cài thêm phần mềm Windows 11

Bạn cần quay lại màn hình của một cuộc họp, hội nghị hay bản trình...