• Số tài khoản: 19031942988889
 • Chủ tài khoản: TRINH MINH CANH
Thanh toán test ahihi 2
 • Số tài khoản: 175654558
 • Chủ tài khoản: TRINH MINH CANH
Thanh toán test ahihi 4
 • Số tài khoản: 11074231
 • Chủ tài khoản: TRINH MINH CANH
Thanh toán test ahihi 6
 • Ví Momo: 0979492236
 • Chủ tài khoản: TRINH MINH CANH
Thanh toán test ahihi 8
 • Ví ZaloPay: 0979492236
 • Chủ tài khoản: TRINH MINH CANH
Thanh toán test ahihi 10
 • Ví ViettelPay: 0979492236
 • Chủ tài khoản: TRINH MINH CANH
Thanh toán test ahihi 12