Máy ảo

VMware Player 16

Có sẵn: 0 sản phẩm

449.000 

Máy ảo

VMware ThinApp

Có sẵn: 0 sản phẩm

849.000 

Máy ảo

Vmware vSphere Hypervisor 7 ESXI

Có sẵn: 0 sản phẩm

890.000 

Máy ảo

VMware vSphere Hypervisor ESXI 6

Có sẵn: 0 sản phẩm

749.000 

Máy ảo

VMware vCenter Server 7 Standard

Có sẵn: 0 sản phẩm

1.190.000 

Máy ảo

VMware vSan

Có sẵn: 0 sản phẩm

899.000 

Tiện ích

VMware Fusion for MAC

Có sẵn: 0 sản phẩm

890.000 990.000 

Máy ảo

VMware Esxi 7 Enterprise Plus

Có sẵn: 0 sản phẩm

2.990.000 

Máy ảo

VMware Workstation 16 Pro

Có sẵn: 0 sản phẩm

549.000