SẢN PHẨM NỖI BẬT

-93%

Windows

Windows 11 Pro bản quyền (Vĩnh viễn)

Có sẵn: 71 sản phẩm

Giá gốc là: 3.790.000 ₫.Giá hiện tại là: 249.000 ₫.
-93%

Windows

Windows 10 Pro bản quyền (Vĩnh viễn)

Có sẵn: 79 sản phẩm

Giá gốc là: 3.490.000 ₫.Giá hiện tại là: 249.000 ₫.
-51%

Microsoft Office

Office 2021 Professional Plus (Vĩnh viễn)

Có sẵn: 18 sản phẩm

Giá gốc là: 790.000 ₫.Giá hiện tại là: 390.000 ₫.
-67%

Microsoft Office

Nâng cấp Microsoft 365 (1 Năm) – 1TB OneDrive

Có sẵn: 0 sản phẩm

Giá gốc là: 990.000 ₫.Giá hiện tại là: 329.000 ₫.
-92%

Thiết kế

AutoCAD bản quyền

Có sẵn: 0 sản phẩm

Giá gốc là: 4.990.000 ₫.Giá hiện tại là: 390.000 ₫.
-50%

Thiết kế

Adobe All Apps bản quyền (1 Năm)

Có sẵn: 3 sản phẩm

640.000 1.190.000 

Tiện ích

Tài khoản ChatGPT

Có sẵn: 0 sản phẩm

29.000 
-78%

Microsoft Office

Office 2019 Professional Plus (Vĩnh viễn)

Có sẵn: 0 sản phẩm

Giá gốc là: 1.390.000 ₫.Giá hiện tại là: 299.000 ₫.
[--ux_products style="vertical" type="row" equalize_box="true" orderby="rand" show="onsale" out_of_stock="exclude" text_align="left"--] [--row_inner h_align="center"--] [--col_inner span__sm="12" margin="5px 0px 0px 0px" align="center"--] [--button text="Xem thêm" letter_case="lowercase" style="link" radius="4" link="https://wingiare.com/shop?orderby=sale" class="xem-them-pc"--] [--/col_inner--] [--/row_inner--]
[--ux_products style="vertical" type="row" equalize_box="true" orderby="modified" out_of_stock="exclude" text_align="left"--] [--row_inner h_align="center"--] [--col_inner span__sm="12" margin="5px 0px 0px 0px" align="center"--] [--button text="Xem thêm" letter_case="lowercase" style="link" link="https://wingiare.com/shop?orderby=date" class="xem-them-pc"--] [--/col_inner--] [--/row_inner--]
-93%

Windows

Windows 11 Pro bản quyền (Vĩnh viễn)

Có sẵn: 71 sản phẩm

Giá gốc là: 3.790.000 ₫.Giá hiện tại là: 249.000 ₫.
-93%

Windows

Windows 10 Pro bản quyền (Vĩnh viễn)

Có sẵn: 79 sản phẩm

Giá gốc là: 3.490.000 ₫.Giá hiện tại là: 249.000 ₫.
-51%

Microsoft Office

Office 2021 Professional Plus (Vĩnh viễn)

Có sẵn: 18 sản phẩm

Giá gốc là: 790.000 ₫.Giá hiện tại là: 390.000 ₫.
-67%

Microsoft Office

Nâng cấp Microsoft 365 (1 Năm) – 1TB OneDrive

Có sẵn: 0 sản phẩm

Giá gốc là: 990.000 ₫.Giá hiện tại là: 329.000 ₫.
-92%

Thiết kế

AutoCAD bản quyền

Có sẵn: 0 sản phẩm

Giá gốc là: 4.990.000 ₫.Giá hiện tại là: 390.000 ₫.
-50%

Thiết kế

Adobe All Apps bản quyền (1 Năm)

Có sẵn: 3 sản phẩm

640.000 1.190.000 

Tiện ích

Tài khoản ChatGPT

Có sẵn: 0 sản phẩm

29.000 
-78%

Microsoft Office

Office 2019 Professional Plus (Vĩnh viễn)

Có sẵn: 0 sản phẩm

Giá gốc là: 1.390.000 ₫.Giá hiện tại là: 299.000 ₫.
[--ux_products style="vertical" type="row" equalize_box="true" orderby="rand" show="onsale" out_of_stock="exclude" text_align="left"--] [--row_inner h_align="center"--] [--col_inner span__sm="12" align="center"--] [--button text="Xem thêm" letter_case="lowercase" style="link" radius="4" link="https://wingiare.com/shop?orderby=sale" class="xem-them-pc"--] [--/col_inner--] [--/row_inner--]
[--ux_products style="vertical" type="row" equalize_box="true" orderby="modified" out_of_stock="exclude" text_align="left"--] [--row_inner h_align="center"--] [--col_inner span__sm="12" align="center"--] [--button text="Xem thêm" letter_case="lowercase" style="link" link="https://wingiare.com/shop?orderby=date" class="xem-them-pc"--] [--/col_inner--] [--/row_inner--]

WindowsXem thêm

Windows

Windows 11 Pro Mak (nhiều máy)

Có sẵn: 0 sản phẩm

1.090.000 2.190.000 
-93%

Windows

Windows 10 Pro bản quyền (Vĩnh viễn)

Có sẵn: 79 sản phẩm

Giá gốc là: 3.490.000 ₫.Giá hiện tại là: 249.000 ₫.
-93%

Windows

Windows 11 Pro bản quyền (Vĩnh viễn)

Có sẵn: 71 sản phẩm

Giá gốc là: 3.790.000 ₫.Giá hiện tại là: 249.000 ₫.

Windows

Windows 7 Professional bản quyền (Vĩnh viễn)

Có sẵn: 0 sản phẩm

190.000 
-91%

Windows 10

Windows 10 Education bản quyền (Vĩnh viễn)

Có sẵn: 0 sản phẩm

Giá gốc là: 2.790.000 ₫.Giá hiện tại là: 249.000 ₫.
-91%

Windows

Windows 10 Enterprise bản quyền (Vĩnh viễn)

Có sẵn: 10 sản phẩm

Giá gốc là: 3.490.000 ₫.Giá hiện tại là: 299.000 ₫.
349.000 
349.000 
-89%
Giá gốc là: 3.490.000 ₫.Giá hiện tại là: 390.000 ₫.
-91%

Windows 10

Windows 10 Home bản quyền (Vĩnh viễn)

Có sẵn: 8 sản phẩm

Giá gốc là: 2.790.000 ₫.Giá hiện tại là: 249.000 ₫.

Windows

Windows 10 Home N bản quyền (Vĩnh viễn)

Có sẵn: 0 sản phẩm

290.000 
-92%
Giá gốc là: 4.790.000 ₫.Giá hiện tại là: 390.000 ₫.

Windows

Windows 10 Pro Mak (nhiều máy)

Có sẵn: 0 sản phẩm

1.090.000 2.190.000 

Windows

Windows 10 Pro N bản quyền (Vĩnh viễn)

Có sẵn: 0 sản phẩm

349.000 
-91%

Windows 11

Windows 11 Education bản quyền (Vĩnh viễn)

Có sẵn: 0 sản phẩm

Giá gốc là: 2.790.000 ₫.Giá hiện tại là: 249.000 ₫.
-92%

Windows

Windows 11 Enterprise bản quyền (Vĩnh viễn)

Có sẵn: 9 sản phẩm

Giá gốc là: 3.490.000 ₫.Giá hiện tại là: 290.000 ₫.
-90%

Windows

Windows 11 Enterprise LTSC

Có sẵn: 0 sản phẩm

Giá gốc là: 3.790.000 ₫.Giá hiện tại là: 390.000 ₫.
-91%

Windows 11

Windows 11 Home bản quyền (Vĩnh viễn)

Có sẵn: 11 sản phẩm

Giá gốc là: 2.790.000 ₫.Giá hiện tại là: 249.000 ₫.

Windows

Windows 11 Home N bản quyền (Vĩnh viễn)

Có sẵn: 0 sản phẩm

290.000 
-90%

Windows 11

Windows 11 IoT Enterprise LTSC

Có sẵn: 0 sản phẩm

Giá gốc là: 3.790.000 ₫.Giá hiện tại là: 390.000 ₫.

Microsoft OfficeXem thêm

-93%

Microsoft Office

Office 2016 Professional Plus (Vĩnh viễn)

Có sẵn: 20 sản phẩm

Giá gốc là: 3.490.000 ₫.Giá hiện tại là: 249.000 ₫.
-78%

Microsoft Office

Office 2019 Professional Plus (Vĩnh viễn)

Có sẵn: 0 sản phẩm

Giá gốc là: 1.390.000 ₫.Giá hiện tại là: 299.000 ₫.
-51%

Microsoft Office

Office 2021 Professional Plus (Vĩnh viễn)

Có sẵn: 18 sản phẩm

Giá gốc là: 790.000 ₫.Giá hiện tại là: 390.000 ₫.
-67%

Microsoft Office

Nâng cấp Microsoft 365 (1 Năm) – 1TB OneDrive

Có sẵn: 0 sản phẩm

Giá gốc là: 990.000 ₫.Giá hiện tại là: 329.000 ₫.
-59%

Microsoft Office

Office 2010 Professional Plus (Vĩnh viễn)

Có sẵn: 5 sản phẩm

Giá gốc là: 490.000 ₫.Giá hiện tại là: 199.000 ₫.
-92%

Microsoft Office

Office 2013 Professional Plus (Vĩnh viễn)

Có sẵn: 1 sản phẩm

Giá gốc là: 2.490.000 ₫.Giá hiện tại là: 199.000 ₫.
-51%

Microsoft Office

Office 2016 Home and Business cho Mac (Vĩnh viễn)

Có sẵn: 0 sản phẩm

Giá gốc là: 790.000 ₫.Giá hiện tại là: 390.000 ₫.
-65%

Microsoft Office

Office 2016 Professional Plus MAK (nhiều máy)

Có sẵn: 0 sản phẩm

840.000 1.290.000 
-58%

Office cho Mac

Office 2019 Home & Business cho Mac (Vĩnh viễn)

Có sẵn: 4 sản phẩm

Giá gốc là: 1.390.000 ₫.Giá hiện tại là: 590.000 ₫.
-54%

Microsoft Office

Office 2021 Professional Plus MAK (nhiều máy)

Có sẵn: 0 sản phẩm

1.390.000 2.390.000 
-77%

Office cho Mac

Office 2021 Home & Business cho Mac (Vĩnh viễn)

Có sẵn: 0 sản phẩm

Giá gốc là: 4.790.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.090.000 ₫.
-59%

Microsoft Office

Office Home & Student 2019

Có sẵn: 0 sản phẩm

Giá gốc là: 2.190.000 ₫.Giá hiện tại là: 890.000 ₫.
-86%

Microsoft Office

Outlook 2019

Có sẵn: 0 sản phẩm

Giá gốc là: 2.490.000 ₫.Giá hiện tại là: 349.000 ₫.

Visio/ Project

-70%

Project

Project 2016 Professional (Vĩnh viễn)

Có sẵn: 0 sản phẩm

Giá gốc là: 990.000 ₫.Giá hiện tại là: 299.000 ₫.
-73%

Project

Project 2019 Professional (Vĩnh viễn)

Có sẵn: 0 sản phẩm

Giá gốc là: 1.290.000 ₫.Giá hiện tại là: 349.000 ₫.
-70%

Visio

Visio 2016 Professional (Vĩnh viễn)

Có sẵn: 0 sản phẩm

Giá gốc là: 990.000 ₫.Giá hiện tại là: 299.000 ₫.
-75%

Visio

Visio 2019 Professional (Vĩnh viễn)

Có sẵn: 1 sản phẩm

Giá gốc là: 1.390.000 ₫.Giá hiện tại là: 349.000 ₫.

Project

Microsoft Project 2013 (Vĩnh viễn)

Có sẵn: 0 sản phẩm

199.000 
-72%

Project

Project 2021 Professional (Vĩnh viễn)

Có sẵn: 6 sản phẩm

Giá gốc là: 1.390.000 ₫.Giá hiện tại là: 390.000 ₫.
-96%

Visio

Visio 2021 Professional (Vĩnh viễn)

Có sẵn: 10 sản phẩm

Giá gốc là: 8.990.000 ₫.Giá hiện tại là: 390.000 ₫.

Visio

Visio 2013 Professional (Vĩnh viễn)

Có sẵn: 0 sản phẩm

290.000 

Visio

Visio 2010 Professional (Vĩnh viễn)

Có sẵn: 0 sản phẩm

290.000 

SQL/ Server

Windows Server

Windows Server 2012 Essentials 

Có sẵn: 0 sản phẩm

399.000 
-95%

SQL Server

SQL Server 2022 Standard

Có sẵn: 0 sản phẩm

Giá gốc là: 38.900.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.790.000 ₫.

Windows Server

Windows Server 2012 Datacenter

Có sẵn: 0 sản phẩm

399.000 
-92%

Windows Server

Windows Server 2016 Datacenter

Có sẵn: 0 sản phẩm

Giá gốc là: 4.490.000 ₫.Giá hiện tại là: 349.000 ₫.

Remote Desktop Services

Windows Server 2012 Remote Desktop Services 50 User Connections

Có sẵn: 0 sản phẩm

899.000 

Windows Server

Windows Server 2008 Enterprise

Có sẵn: 0 sản phẩm

449.000 

Windows Server

Windows Server 2019 Essentials

Có sẵn: 0 sản phẩm

449.000 

SQL Server

SharePoint Server 2016

Có sẵn: 0 sản phẩm

749.000 

Windows Server

Windows Server 2022 Essentials

Có sẵn: 0 sản phẩm

549.000 
-90%

Windows Server

Windows Server 2019 Datacenter

Có sẵn: 0 sản phẩm

Giá gốc là: 4.490.000 ₫.Giá hiện tại là: 449.000 ₫.
-90%

Windows Server

Windows Server 2019 Standard

Có sẵn: 0 sản phẩm

Giá gốc là: 4.490.000 ₫.Giá hiện tại là: 449.000 ₫.

SQL Server

SQL Server 2016 Standard

Có sẵn: 0 sản phẩm

799.000 

SQL Server

SQL Server 2019 Standard

Có sẵn: 0 sản phẩm

949.000 3.590.000 

Windows Server

Windows Server 2016 Standard

Có sẵn: 0 sản phẩm

349.000 

Remote Desktop Services

Windows Server 2019 Remote Desktop Services – 50 User Connections

Có sẵn: 0 sản phẩm

949.000 

Windows Server

Windows Server 2012 R2 Standard

Có sẵn: 0 sản phẩm

499.000 

Remote Desktop Services

Windows Server 2016 Remote Desktop Services 50 Device connections

Có sẵn: 0 sản phẩm

949.000 

Remote Desktop Services

Windows Server 2012 Remote Desktop Services 50 device connections

Có sẵn: 0 sản phẩm

899.000 
-84%

Windows Server

Windows Server 2025 Standard

Có sẵn: 0 sản phẩm

Giá gốc là: 3.490.000 ₫.Giá hiện tại là: 549.000 ₫.

SQL Server

SQL Server 2017 Standard

Có sẵn: 0 sản phẩm

849.000 

Thiết KếXem thêm

-50%

Thiết kế

Adobe All Apps bản quyền (1 Năm)

Có sẵn: 3 sản phẩm

640.000 1.190.000 
-92%

Thiết kế

Advance Steel bản quyền

Có sẵn: 0 sản phẩm

Giá gốc là: 4.990.000 ₫.Giá hiện tại là: 390.000 ₫.

Thiết kế

Affinity Designer

Có sẵn: 0 sản phẩm

50.000 490.000 
-13%

Thiết kế

Alias AutoStudio bản quyền

Có sẵn: 0 sản phẩm

Giá gốc là: 449.000 ₫.Giá hiện tại là: 390.000 ₫.
-92%

Thiết kế

AutoCAD bản quyền

Có sẵn: 0 sản phẩm

Giá gốc là: 4.990.000 ₫.Giá hiện tại là: 390.000 ₫.
-92%

Thiết kế

AutoCAD Electrical bản quyền

Có sẵn: 0 sản phẩm

Giá gốc là: 4.990.000 ₫.Giá hiện tại là: 390.000 ₫.
-74%

Thiết kế

3ds Max bản quyền

Có sẵn: 0 sản phẩm

Giá gốc là: 1.490.000 ₫.Giá hiện tại là: 390.000 ₫.
-91%

Thiết kế

Autodesk All Apps

Có sẵn: 0 sản phẩm

390.000 1.890.000 
-74%

Thiết kế

Arnold bản quyền

Có sẵn: 0 sản phẩm

Giá gốc là: 1.490.000 ₫.Giá hiện tại là: 390.000 ₫.
-74%

Thiết kế

Civil 3D bản quyền

Có sẵn: 0 sản phẩm

Giá gốc là: 1.490.000 ₫.Giá hiện tại là: 390.000 ₫.
-13%

Thiết kế

Flame bản quyền

Có sẵn: 0 sản phẩm

Giá gốc là: 449.000 ₫.Giá hiện tại là: 390.000 ₫.
-73%

Thiết kế

Fusion 360 bản quyền

Có sẵn: 0 sản phẩm

Giá gốc là: 1.450.000 ₫.Giá hiện tại là: 390.000 ₫.
-13%

Thiết kế

InfraWorks bản quyền

Có sẵn: 0 sản phẩm

Giá gốc là: 449.000 ₫.Giá hiện tại là: 390.000 ₫.
-13%

Thiết kế

Recap Pro bản quyền

Có sẵn: 0 sản phẩm

Giá gốc là: 449.000 ₫.Giá hiện tại là: 390.000 ₫.
-74%

Thiết kế

Revit bản quyền

Có sẵn: 0 sản phẩm

Giá gốc là: 1.490.000 ₫.Giá hiện tại là: 390.000 ₫.

tiện íchXem thêm

-25%

Tiện ích

Tài khoản GitHub Copilot

Có sẵn: 0 sản phẩm

Giá gốc là: 599.000 ₫.Giá hiện tại là: 449.000 ₫.
-50%

Học tập

CamScanner Premium 1 Năm

Có sẵn: 0 sản phẩm

Giá gốc là: 1.190.000 ₫.Giá hiện tại là: 590.000 ₫.
-90%

Tiện ích

Navicat Premium 1 Năm

Có sẵn: 0 sản phẩm

Giá gốc là: 8.200.000 ₫.Giá hiện tại là: 790.000 ₫.

Tiện ích

Tài khoản Mate Translate

Có sẵn: 0 sản phẩm

99.000 
-88%

Tiện ích

JetBrains All Products Pack

Có sẵn: 0 sản phẩm

Giá gốc là: 3.900.000 ₫.Giá hiện tại là: 449.000 ₫.
-90%

Tiện ích

Navicat Premium 1 Năm

Có sẵn: 0 sản phẩm

Giá gốc là: 8.200.000 ₫.Giá hiện tại là: 790.000 ₫.
-74%

Tiện ích

Tài khoản Capcut Pro 1 Năm

Có sẵn: 0 sản phẩm

Giá gốc là: 1.490.000 ₫.Giá hiện tại là: 390.000 ₫.
-50%

Học tập

CamScanner Premium 1 Năm

Có sẵn: 0 sản phẩm

Giá gốc là: 1.190.000 ₫.Giá hiện tại là: 590.000 ₫.
-88%

Tiện ích

JetBrains All Products Pack

Có sẵn: 0 sản phẩm

Giá gốc là: 3.900.000 ₫.Giá hiện tại là: 449.000 ₫.
-75%

Tiện ích

Nitro PDF Pro

Có sẵn: 0 sản phẩm

Giá gốc là: 1.790.000 ₫.Giá hiện tại là: 449.000 ₫.
-50%

Học tập

CamScanner Premium 1 Năm

Có sẵn: 0 sản phẩm

Giá gốc là: 1.190.000 ₫.Giá hiện tại là: 590.000 ₫.
-66%

Tiện ích

1Password

Có sẵn: 0 sản phẩm

Giá gốc là: 1.190.000 ₫.Giá hiện tại là: 399.000 ₫.
-88%

Tiện ích

JetBrains All Products Pack

Có sẵn: 0 sản phẩm

Giá gốc là: 3.900.000 ₫.Giá hiện tại là: 449.000 ₫.

Phần mềm khác

-31%

Học tập

HelloChinese Premium 6 Tháng

Có sẵn: 0 sản phẩm

Giá gốc là: 999.000 ₫.Giá hiện tại là: 690.000 ₫.
-50%

Học tập

Datacamp Premium 3 Tháng

Có sẵn: 0 sản phẩm

Giá gốc là: 599.000 ₫.Giá hiện tại là: 299.000 ₫.
-58%

Học tập

Turnitin

Có sẵn: 0 sản phẩm

390.000 590.000 

Giải trí

Discord Nitro Basic 1 tháng

Có sẵn: 0 sản phẩm

90.000 
-23%

Học tập

Nâng cấp Hanzii vĩnh viễn – Học tiếng Trung

Có sẵn: 0 sản phẩm

Giá gốc là: 899.000 ₫.Giá hiện tại là: 690.000 ₫.
-65%

Giải trí

Tinder Gold (6 tháng)

Có sẵn: 0 sản phẩm

Giá gốc là: 1.290.000 ₫.Giá hiện tại là: 449.000 ₫.
-69%

Giải trí

Amazon Music

Có sẵn: 0 sản phẩm

Giá gốc là: 349.000 ₫.Giá hiện tại là: 109.000 ₫.
-16%

Giải trí

Discord Nitro 1 Năm

Có sẵn: 0 sản phẩm

Giá gốc là: 1.130.000 ₫.Giá hiện tại là: 949.000 ₫.
-49%

Giải trí

Deezer Premium 1 Tháng

Có sẵn: 0 sản phẩm

Giá gốc là: 390.000 ₫.Giá hiện tại là: 199.000 ₫.
-60%

Giải trí

Tài khoản Netflix Premium (1 Tháng)

Có sẵn: 0 sản phẩm

Giá gốc là: 249.000 ₫.Giá hiện tại là: 99.000 ₫.
-30%

Học tập

Grammarly Premium 1 Năm

Có sẵn: 0 sản phẩm

Giá gốc là: 990.000 ₫.Giá hiện tại là: 690.000 ₫.
-45%

Giải trí

Tinder Platinum – Nâng cấp chính chủ

Có sẵn: 0 sản phẩm

Giá gốc là: 990.000 ₫.Giá hiện tại là: 549.000 ₫.
-22%

Học tập

Tài khoản Quillbot Premium

Có sẵn: 0 sản phẩm

390.000 649.000 
-93%

Học tập

Tài khoản Memrise Pro 1 Năm

Có sẵn: 0 sản phẩm

Giá gốc là: 5.490.000 ₫.Giá hiện tại là: 399.000 ₫.
-40%

Học tập

Nâng cấp Monkey Junior Premium (1 Năm)

Có sẵn: 0 sản phẩm

Giá gốc là: 1.490.000 ₫.Giá hiện tại là: 890.000 ₫.

thủ thuậtXem thêm

Cách bật VPN miễn phí trên Microsoft Edge

Nếu như trước đây, bạn phải bỏ một khoản tiền nhất định...

Cách chuyển thư mục Downloads sang ổ đĩa khác trên Windows

Nhiều người dùng máy tính không biết rằng, chúng ta hoàn toàn...

3 cách tắt tính năng Windows Recall trên Copilot+ PC

Recall AI là một tính năng thú vị của Copilot+ PC, tuy...

Cách cài macOS trên Windows bằng VMware miễn phí

macOS là hệ điều hành dành riêng cho người dùng máy Mac...

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt Windows 11 trên Chromebook

Với thế mạnh về tốc độ, tính đơn giản và bảo mật...

Cách gỡ bỏ các phần mềm Autodesk crack “tận gốc” trên máy tính

Nhiều người dùng phần mềm Autodesk c.rack sẽ gặp khó khăn khi...

TOP 5 website quét virus online miễn phí

Virus là một trong những hiểm họa hàng đầu đối với những...

4 cách đưa ứng dụng ra màn hình máy tính Win 11 dễ dàng cho bạn!

Theo cài đặt mặc định của máy tính Windows 11, không phải...