ĐANG GIẢM GIÁXem thêm

-96%

Thiết kế

Canva Pro

Có sẵn: 0 sản phẩm

119.000 299.000 
-12%

Tiện ích

Internet Download Manager

Có sẵn: 9 sản phẩm

499.000 
-25%

Thiết kế

Adobe Stock

Có sẵn: 0 sản phẩm

1.490.000 
-90%

Thiết kế

AutoCAD

Có sẵn: 0 sản phẩm

499.000 
-63%

Microsoft Office

Office 2021 Professional Plus

Có sẵn: 0 sản phẩm

349.000 499.000 
-27%

Visual Studio

Visual Studio 2019 Enterprise

Có sẵn: 0 sản phẩm

549.000 
-90%

Microsoft Office

Office Home & Business 2021

Có sẵn: 0 sản phẩm

499.000 599.000 
-72%

Windows

Windows 10 (Pro/Home/Edu)

Có sẵn: 15 sản phẩm

249.000 290.000 
-90%

Microsoft Office

Office Home & Business 2021

Có sẵn: 0 sản phẩm

499.000 599.000 
-63%

Microsoft Office

Office 2021 Professional Plus

Có sẵn: 0 sản phẩm

349.000 499.000 
-27%

Visual Studio

Visual Studio 2019 Enterprise

Có sẵn: 0 sản phẩm

549.000 
-71%

Windows

Windows 11 (Pro/Home/Edu)

Có sẵn: 15 sản phẩm

249.000 290.000 
-96%

Thiết kế

Canva Pro

Có sẵn: 0 sản phẩm

119.000 299.000 
-72%

Windows

Windows 10 (Pro/Home/Edu)

Có sẵn: 15 sản phẩm

249.000 290.000 
-71%

Windows

Windows 11 (Pro/Home/Edu)

Có sẵn: 15 sản phẩm

249.000 290.000 
-93%

Máy ảo

Parallels Desktop for Mac

Có sẵn: 0 sản phẩm

849.000 
-72%

Windows

Windows 10 (Pro/Home/Edu)

Có sẵn: 15 sản phẩm

249.000 290.000 
-25%

Thiết kế

Adobe Stock

Có sẵn: 0 sản phẩm

1.490.000 
-31%

Windows Server

Windows Server 2022 (Standard & Datacenter)

Có sẵn: 0 sản phẩm

549.000 
-63%

Microsoft Office

Office 2021 Professional Plus

Có sẵn: 0 sản phẩm

349.000 499.000 
-96%

Thiết kế

Canva Pro

Có sẵn: 0 sản phẩm

119.000 299.000 
-27%

Visual Studio

Visual Studio 2019 Enterprise

Có sẵn: 0 sản phẩm

549.000 

Windows

Windows 11 Home N

Có sẵn: 0 sản phẩm

349.000 

Windows

Windows 8.1 Pro

Có sẵn: 0 sản phẩm

290.000 

Windows

Windows 11 IoT Enterprise

Có sẵn: 0 sản phẩm

599.000 

Windows 7

Windows 7 Home Premium

Có sẵn: 0 sản phẩm

249.000 

Windows

Windows 10 Home N

Có sẵn: 0 sản phẩm

349.000 

Windows

Windows 11 Pro Mak (nhiều máy)

Có sẵn: 0 sản phẩm

999.000 2.990.000 

Windows 10

Windows 10 Enterprise E5

Có sẵn: 0 sản phẩm

6.900.000 14.900.000 

Windows

Windows 10 Pro for Workstations

Có sẵn: 0 sản phẩm

399.000 

Windows

Windows 7 Ultimate

Có sẵn: 0 sản phẩm

249.000 

Windows

Windows 7 Professional

Có sẵn: 0 sản phẩm

249.000 

Windows 11

Windows 11 Pro for Workstations

Có sẵn: 0 sản phẩm

399.000 

Windows

Windows 10 Pro Mak (nhiều máy)

Có sẵn: 0 sản phẩm

999.000 2.990.000 

Windows

Windows 11 Pro N

Có sẵn: 0 sản phẩm

349.000 
-71%

Windows

Windows 11 (Pro/Home/Edu)

Có sẵn: 15 sản phẩm

249.000 290.000 

Windows

Windows 11 Enterprise

Có sẵn: 0 sản phẩm

349.000 399.000 

Windows

Windows 10 Pro N

Có sẵn: 0 sản phẩm

349.000 

Windows

Windows 10 Enterprise LTSC/ LSTB

Có sẵn: 0 sản phẩm

349.000 399.000 
-72%

Windows

Windows 10 (Pro/Home/Edu)

Có sẵn: 15 sản phẩm

249.000 290.000 

Windows

Windows 10 Pro Mak (nhiều máy)

Có sẵn: 0 sản phẩm

999.000 2.990.000 

Windows

Windows 11 Home N

Có sẵn: 0 sản phẩm

349.000 

Windows

Windows 10 Home N

Có sẵn: 0 sản phẩm

349.000 
-72%

Windows

Windows 10 (Pro/Home/Edu)

Có sẵn: 15 sản phẩm

249.000 290.000 

Windows 7

Windows 7 Home Premium

Có sẵn: 0 sản phẩm

249.000 

Windows

Windows 7 Professional

Có sẵn: 0 sản phẩm

249.000 

Windows

Windows 8.1 Pro

Có sẵn: 0 sản phẩm

290.000 
-71%

Windows

Windows 11 (Pro/Home/Edu)

Có sẵn: 15 sản phẩm

249.000 290.000 

Windows

Windows 11 Enterprise

Có sẵn: 0 sản phẩm

349.000 399.000 

Windows

Windows 10 Pro N

Có sẵn: 0 sản phẩm

349.000 

Windows

Windows 11 Pro N

Có sẵn: 0 sản phẩm

349.000 

Windows

Windows 11 IoT Enterprise

Có sẵn: 0 sản phẩm

599.000 

Windows 11

Windows 11 Pro for Workstations

Có sẵn: 0 sản phẩm

399.000 

Windows

Windows 10 Enterprise LTSC/ LSTB

Có sẵn: 0 sản phẩm

349.000 399.000 

Windows 10

Windows 10 Enterprise E5

Có sẵn: 0 sản phẩm

6.900.000 14.900.000 

Windows

Windows 11 Pro Mak (nhiều máy)

Có sẵn: 0 sản phẩm

999.000 2.990.000 

Windows

Windows 7 Ultimate

Có sẵn: 0 sản phẩm

249.000 

Windows

Windows 10 Pro for Workstations

Có sẵn: 0 sản phẩm

399.000 

Microsoft Office

Office 2019 Professional Plus

Có sẵn: 0 sản phẩm

349.000 499.000 

Microsoft Office

Outlook 2021

Có sẵn: 0 sản phẩm

499.000 

Visio

Visio 2021 Professional

Có sẵn: 0 sản phẩm

449.000 

Microsoft Office

Office 2016 Home and Business (Mac)

Có sẵn: 0 sản phẩm

499.000 

Microsoft Office

Office 365

Có sẵn: 29 sản phẩm

299.000 

Microsoft Office

Office 2010

Có sẵn: 0 sản phẩm

299.000 

Visio

Visio 2019 Professional

Có sẵn: 0 sản phẩm

399.000 599.000 

Microsoft Office

Office 2019 Professional Plus MAK (nhiều máy)

Có sẵn: 0 sản phẩm

1.090.000 29.990.000 
-63%

Microsoft Office

Office 2021 Professional Plus

Có sẵn: 0 sản phẩm

349.000 499.000 

Microsoft Office

Office 365 E3 – Office cho doanh nghiệp

Có sẵn: 0 sản phẩm

16.490.000 64.900.000 

Microsoft Office

Microsoft Access 2016

Có sẵn: 0 sản phẩm

249.000 

Microsoft Office

Access 2021 bản quyền

Có sẵn: 0 sản phẩm

499.000 

Microsoft Office

Office 2013 Professional Plus

Có sẵn: 0 sản phẩm

299.000 

Project

Project 2019 Professional

Có sẵn: 0 sản phẩm

399.000 599.000 
-7%

Microsoft Office

Office Home & Student 2019

Có sẵn: 0 sản phẩm

699.000 

Microsoft Office

Office Home & Student 2021

Có sẵn: 0 sản phẩm

899.000 

Visio

Visio 2013

Có sẵn: 0 sản phẩm

349.000 

Project

Project Server 2019 Standard

Có sẵn: 0 sản phẩm

449.000 

Microsoft Office

Office 2021 Professional Plus MAK (nhiều máy)

Có sẵn: 0 sản phẩm

1.140.000 1.990.000 

Project

Project 2016 Professional

Có sẵn: 0 sản phẩm

349.000 599.000 

Microsoft Office

Access 2021 bản quyền

Có sẵn: 0 sản phẩm

499.000 
-63%

Microsoft Office

Office 2021 Professional Plus

Có sẵn: 0 sản phẩm

349.000 499.000 

Microsoft Office

Office 2016 Professional Plus

Có sẵn: 0 sản phẩm

299.000 

Microsoft Office

Office 2016 Home and Business (Mac)

Có sẵn: 0 sản phẩm

499.000 

Project

Project Server 2019 Standard

Có sẵn: 0 sản phẩm

449.000 

Visio

Visio 2021 Professional

Có sẵn: 0 sản phẩm

449.000 

Visio

Visio 2016 Professional

Có sẵn: 0 sản phẩm

349.000 599.000 

Project

Project 2016 Professional

Có sẵn: 0 sản phẩm

349.000 599.000 

Project

Project 2019 Professional

Có sẵn: 0 sản phẩm

399.000 599.000 
-7%

Microsoft Office

Office Home & Student 2019

Có sẵn: 0 sản phẩm

699.000 

Microsoft Office

Office 2021 Professional Plus MAK (nhiều máy)

Có sẵn: 0 sản phẩm

1.140.000 1.990.000 

Visio

Visio 2013

Có sẵn: 0 sản phẩm

349.000 

Microsoft Office

Office 2019 Professional Plus MAK (nhiều máy)

Có sẵn: 0 sản phẩm

1.090.000 29.990.000 

Microsoft Office

Office Home & Business 2019 (Win/Mac)

Có sẵn: 0 sản phẩm

549.000 2.199.000 

Microsoft Office

Office 365 E3 – Office cho doanh nghiệp

Có sẵn: 0 sản phẩm

16.490.000 64.900.000 

Microsoft Office

Outlook 2021

Có sẵn: 0 sản phẩm

499.000 

Microsoft Office

Office 2010

Có sẵn: 0 sản phẩm

299.000 

Visio

Visio 2019 Professional

Có sẵn: 0 sản phẩm

399.000 599.000 

Project

Project 2021 Professional

Có sẵn: 0 sản phẩm

449.000 

Microsoft Office

Office Home & Student 2021

Có sẵn: 0 sản phẩm

899.000 

Windows Server

Windows Server 2019 Standard MAK

Có sẵn: 0 sản phẩm

2.490.000 4.990.000 

Remote Desktop Services

Windows Server 2019 Remote Desktop Services – 50 User Connections

Có sẵn: 0 sản phẩm

949.000 

Remote Desktop Services

Windows Server 2016 Remote Desktop Services 50 Device connections

Có sẵn: 0 sản phẩm

949.000 

Remote Desktop Services

Windows Server 2012 Remote Desktop Services 50 device connections

Có sẵn: 0 sản phẩm

899.000 

Windows Server

Windows Server 2012 with R2

Có sẵn: 0 sản phẩm

449.000 499.000 

Windows Server

Windows Server 2016 (Standard, Datacenter)

Có sẵn: 0 sản phẩm

399.000 

Remote Desktop Services

Windows Server 2012 Remote Desktop Services 50 User Connections

Có sẵn: 0 sản phẩm

899.000 

Remote Desktop Services

Windows Server 2016 Remote Desktop Services 50 User Connections

Có sẵn: 0 sản phẩm

949.000 

SQL Server

SQL Server 2016 Standard

Có sẵn: 0 sản phẩm

799.000 
-31%

Windows Server

Windows Server 2022 (Standard & Datacenter)

Có sẵn: 0 sản phẩm

549.000 

Remote Desktop Services

Windows Server 2022 Remote Desktop Services User Connections (50) cal

Có sẵn: 0 sản phẩm

1.349.000 

Remote Desktop Services

Windows Server 2019 Remote Desktop Services – 50 Device Connections

Có sẵn: 0 sản phẩm

949.000 

Windows Server

Windows Server 2019 (Standard & Datacenter)

Có sẵn: 0 sản phẩm

449.000 

Windows Server

Windows Server 2019 Essentials

Có sẵn: 0 sản phẩm

449.000 

SQL Server

SQL Server 2019 Standard

Có sẵn: 0 sản phẩm

849.000 3.190.000 

Windows Server

Windows Server 2016 Essentials

Có sẵn: 0 sản phẩm

399.000 

SQL Server

SQL Server 2012 Standard

Có sẵn: 0 sản phẩm

799.000 

SQL Server

SQL Server 2014 standard

Có sẵn: 0 sản phẩm

799.000 

SQL Server

SQL Server 2017 Standard

Có sẵn: 0 sản phẩm

849.000 

Windows Server

Windows Server 2012 (Datacenter /Essentials /Essentials)

Có sẵn: 0 sản phẩm

399.000 

Remote Desktop Services

Windows Server 2016 Remote Desktop Services 50 Device connections

Có sẵn: 0 sản phẩm

949.000 

Windows Server

Windows Server 2019 Essentials

Có sẵn: 0 sản phẩm

449.000 

Remote Desktop Services

Windows Server 2022 Remote Desktop Services User Connections (50) cal

Có sẵn: 0 sản phẩm

1.349.000 

SQL Server

SharePoint Server 2016

Có sẵn: 0 sản phẩm

749.000 

Windows Server

Windows Server 2012 with R2

Có sẵn: 0 sản phẩm

449.000 499.000 

SQL Server

SQL Server 2019 Standard

Có sẵn: 0 sản phẩm

849.000 3.190.000 

Windows Server

Windows Server 2019 Standard MAK

Có sẵn: 0 sản phẩm

2.490.000 4.990.000 
-31%

Windows Server

Windows Server 2022 (Standard & Datacenter)

Có sẵn: 0 sản phẩm

549.000 

Remote Desktop Services

Windows Server 2022 Remote Desktop Service 50 Device Connections

Có sẵn: 0 sản phẩm

1.349.000 

Remote Desktop Services

Windows Server 2019 Remote Desktop Services – 50 Device Connections

Có sẵn: 0 sản phẩm

949.000 

SQL Server

SQL Server 2016 Standard

Có sẵn: 0 sản phẩm

799.000 

Windows Server

Windows Server 2019 (Standard & Datacenter)

Có sẵn: 0 sản phẩm

449.000 

SQL Server

SQL Server 2014 standard

Có sẵn: 0 sản phẩm

799.000 

Remote Desktop Services

Windows Server 2019 Remote Desktop Services – 50 User Connections

Có sẵn: 0 sản phẩm

949.000 

SQL Server

SQL Server 2012 Standard

Có sẵn: 0 sản phẩm

799.000 

Windows Server

Windows Server 2016 (Standard, Datacenter)

Có sẵn: 0 sản phẩm

399.000 

Remote Desktop Services

Windows Server 2012 Remote Desktop Services 50 device connections

Có sẵn: 0 sản phẩm

899.000 

SQL Server

SQL Server 2017 Standard

Có sẵn: 0 sản phẩm

849.000 

Windows Server

Windows Server 2016 Essentials

Có sẵn: 0 sản phẩm

399.000 

Windows Server

Windows Server 2012 (Datacenter /Essentials /Essentials)

Có sẵn: 0 sản phẩm

399.000 

Thiết kế

Thiết kế

Acrobat PRO DC

Có sẵn: 0 sản phẩm

1.190.000 

Thiết kế

Final Cut Pro

Có sẵn: 0 sản phẩm

599.000 2.990.000 

Thiết kế

Arnold

Có sẵn: 0 sản phẩm

499.000 

Thiết kế

CorelDraw Graphics Suite 2021

Có sẵn: 0 sản phẩm

2.749.000 

Thiết kế

Adobe Creative Cloud All Apps

Có sẵn: 0 sản phẩm

699.000 1.490.000 

Thiết kế

Corel Video Studio X9

Có sẵn: 0 sản phẩm

449.000 
-96%

Thiết kế

Canva Pro

Có sẵn: 0 sản phẩm

119.000 299.000 

Thiết kế

3ds Max

Có sẵn: 0 sản phẩm

499.000 
-90%

Thiết kế

AutoCAD

Có sẵn: 0 sản phẩm

499.000 

Thiết kế

CorelDRAW Home & Student Graphics Design Suite 2019

Có sẵn: 0 sản phẩm

2.349.000 

Máy ảo

VMware Player 16

Có sẵn: 0 sản phẩm

449.000 

Tiện ích

Wonderfox DVD Ripper Pro

Có sẵn: 0 sản phẩm

249.000 

Máy ảo

VMware vSan

Có sẵn: 0 sản phẩm

899.000 
-12%

Tiện ích

Internet Download Manager

Có sẵn: 9 sản phẩm

499.000 

Tiện ích

Adguard Premium

Có sẵn: 0 sản phẩm

499.000 1.199.000 

Tiện ích

AIDA 64 Engineer

Có sẵn: 0 sản phẩm

249.000 

Anti-Virus

Bitdefender Antivirus Plus

Có sẵn: 0 sản phẩm

149.000 

Máy ảo

VMware vSphere Hypervisor ESXI 6

Có sẵn: 0 sản phẩm

749.000 

Anti-Virus

Kaspersky Internet Security – 2022

Có sẵn: 0 sản phẩm

199.000 649.000 

Tiện ích

VMware Fusion for MAC

Có sẵn: 0 sản phẩm

890.000 990.000 

thủ thuậtXem thêm