WinGiaRe.Com – Cung cấp bản quyền chính hãng Key Windows 7,10 và 11 (31bit và 64bit) chính hãng Microsoft giá rẻ, khách hàng sẽ luôn được cam kết về mức độ bản quyền của giấy phép sử dụng, đảm bảo về chế độ chính sách và luôn được tư vấn đầy đủ và tối đa về giấy phép Windows.

-96%

Windows

Windows 11 Pro

Có sẵn: 13 sản phẩm

290.000 
-96%

Windows

Windows 10 Pro

Có sẵn: 9 sản phẩm

290.000 
-92%

Windows 11

Windows 11 Home

Có sẵn: 0 sản phẩm

249.000 
-92%

Windows 10

Windows 10 Home

Có sẵn: 1 sản phẩm

249.000 
-94%

Windows 11

Windows 11 Pro for Workstations

Có sẵn: 0 sản phẩm

449.000 
-90%

Windows

Windows 10 Enterprise

Có sẵn: 0 sản phẩm

349.000 

Windows

Windows 11 Enterprise

Có sẵn: 0 sản phẩm

349.000 
-94%

Windows

Windows 10 Pro for Workstations

Có sẵn: 0 sản phẩm

449.000 

Windows

Windows 11 Pro N

Có sẵn: 0 sản phẩm

349.000 

Windows 10

Windows 10 Enterprise LTSC 2021

Có sẵn: 0 sản phẩm

399.000 

Windows

Windows 10 Pro Mak (nhiều máy)

Có sẵn: 0 sản phẩm

1.190.000 2.990.000 

Windows

Windows 10 Pro N

Có sẵn: 0 sản phẩm

349.000 

Windows 10

Windows 10 Education

Có sẵn: 0 sản phẩm

249.000 

Windows

Windows 8.1 Pro

Có sẵn: 0 sản phẩm

290.000 

Windows

Windows 7 Professional

Có sẵn: 0 sản phẩm

249.000 

Windows

Windows 10 Home N

Có sẵn: 0 sản phẩm

349.000