WinGiaRe.Com – Cung cấp bản quyền chính hãng Key Windows 7,10 và 11 (31bit và 64bit) chính hãng Microsoft giá rẻ, khách hàng sẽ luôn được cam kết về mức độ bản quyền của giấy phép sử dụng, đảm bảo về chế độ chính sách và luôn được tư vấn đầy đủ và tối đa về giấy phép Windows.

-93%

Windows

Windows 11 Pro bản quyền (Vĩnh viễn)

Có sẵn: 71 sản phẩm

Giá gốc là: 3.790.000 ₫.Giá hiện tại là: 249.000 ₫.
-93%

Windows

Windows 10 Pro bản quyền (Vĩnh viễn)

Có sẵn: 81 sản phẩm

Giá gốc là: 3.490.000 ₫.Giá hiện tại là: 249.000 ₫.
-91%

Windows 11

Windows 11 Home bản quyền (Vĩnh viễn)

Có sẵn: 12 sản phẩm

Giá gốc là: 2.790.000 ₫.Giá hiện tại là: 249.000 ₫.
-91%

Windows 10

Windows 10 Home bản quyền (Vĩnh viễn)

Có sẵn: 8 sản phẩm

Giá gốc là: 2.790.000 ₫.Giá hiện tại là: 249.000 ₫.
-92%
Giá gốc là: 4.790.000 ₫.Giá hiện tại là: 390.000 ₫.
-91%

Windows

Windows 10 Enterprise bản quyền (Vĩnh viễn)

Có sẵn: 10 sản phẩm

Giá gốc là: 3.490.000 ₫.Giá hiện tại là: 299.000 ₫.
-92%

Windows

Windows 11 Enterprise bản quyền (Vĩnh viễn)

Có sẵn: 9 sản phẩm

Giá gốc là: 3.490.000 ₫.Giá hiện tại là: 290.000 ₫.
-92%
Giá gốc là: 4.790.000 ₫.Giá hiện tại là: 390.000 ₫.
-89%
Giá gốc là: 3.490.000 ₫.Giá hiện tại là: 390.000 ₫.

Windows

Windows 11 Pro N bản quyền (Vĩnh viễn)

Có sẵn: 0 sản phẩm

349.000 
-91%

Windows 10

Windows 10 Education bản quyền (Vĩnh viễn)

Có sẵn: 0 sản phẩm

Giá gốc là: 2.790.000 ₫.Giá hiện tại là: 249.000 ₫.

Windows

Windows 10 Pro Mak (nhiều máy)

Có sẵn: 0 sản phẩm

1.090.000 2.190.000 

Windows

Windows 7 Ultimate bản quyền (Vĩnh viễn)

Có sẵn: 0 sản phẩm

190.000 

Windows

Windows 10 Pro N bản quyền (Vĩnh viễn)

Có sẵn: 0 sản phẩm

349.000 

Windows

Windows 8.1 Pro bản quyền (Vĩnh viễn)

Có sẵn: 0 sản phẩm

190.000 
-91%

Windows 11

Windows 11 Education bản quyền (Vĩnh viễn)

Có sẵn: 0 sản phẩm

Giá gốc là: 2.790.000 ₫.Giá hiện tại là: 249.000 ₫.