Lưu trữ thẻ: Ứng dụng mặc định

Chi tiết cách đặt ứng dụng mở tệp mặc định trên Windows 11

Với các định dạng file khác nhau, máy tính sẽ thiết lập một vài ứng...